Kombinatorična optimizacija

Projekti 1999/00

Opentype / Unicode
Če opis naloge ni dosegljiv na omrežju, jo dvignite osebno.
n Priimek in ime projekt ocena
1 Anželj Gregor 'Debelina' grafa (k-drevesa)  
2 Bavčar Nataša Najmanjši krog, ki vsebuje k točk  
3 Dežman Maruša Oblikovanje skupin učencev  
4 Gabrijel Izidor Lin-Kernighanov algoritem za TP  
5 Gorup Dominika Preusmerjanje povezav  
6 Ivetič Goran Omizje  
7 Jelen Andrej Enakovrednost  
8 Kastelic Katja Turistični vodiči  
9 Kirn Meta Pokritje s krogi  
10 Košič Janja Prevoz tovora  
11 Lekše Mihela Gradientna metoda  
12 Mestnik Marta Nelder-Meadov simpleksni postopek  
13 Mlinar Polona Metro  
14 Mujkič Maja Neodvisni pari  
15 Pahor Kristina Porazdelitev v kupčke  
16 Peternel Andrejka Aritmetični izrazi  
17 Stenšak Jožica Kvadrati v kvadratu  
18 Šinkovec Janez Prikaz podatkov s tiri  
19 Štular Selma Točke v krogu  
20 Tomšič Tina Krožni prikaz grafov  
21 Žorž Jaka Hook-Jeevesov postopek  

  28. Jun 2000. Urnik; e-mail; KOpt