Projektne naloge

Aritmetični izrazi


Naloga

Med sosednji števki (cifri) v zaporedju 9 8 7 6 5 4 3 2 1 vstavimo plus ali minus ali krat ali pa ju staknemo. Minus lahko postavimo tudi na začetek zaporedja. Nato izračunamo vrednost tako dobljenega izraza. Na primer:
9 * 87 - 65 + 4 * 321 = 2002

Sestavi program, ki bo odgovoril na vprašanja:

  • Ali obstaja kak tak izraz z dano vrednostjo n ? Če ne, vrednosti katerih izrazov so ji najbližje? Na primer n = 2001.
  • Katero je najmanjše naravno število, ki ni vrednost takega izraza?
  • Kateri izraz ima največjo vrednost?
Kaj pa, če v izrazih dovolimo tudi oklepaje?

 


  15. Avg 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj