Projektne naloge

Enakovrednost


Naloga

Na množici A je dana dvomestna relacija R. Sestavi program, ki določi enakovrednost (ekvivalenčno relacijo) Q Í A × A, ki se od R čim manj razlikuje.

Namig: Za mero razlike lahko vzamete moč simetrične vsote obeh relacij |R Å Q |. Še bolje pa je vzeti linearno sestavo obeh delov slednje α |R \ Q | + β |R \ Q |. Z ustrezno izbiro števil α in β lahko tedaj različno ovrednotimo odvečne in manjkajoče pare.
 


  26. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj