Projektne naloge

Točke v krogu


Naloga

Sestavi program, ki bo v danem krogu razmestil n (podatek) točk tako, da bo razdalja med najbližjima čim večja.

Primeri

Za R=300 in n=18, oziroma n=50, dobimo naslednje (lokalno optimalne) razmestitve:

 

X P(X)
18a 141.88
18b 139.29
18c 140.33
18d 152.19
18e 132.63
50a 75.93
50b 76.87

  20. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj