Projektne naloge

Krožni prikaz grafa


Naloga

Dan je neusmerjen graf G = (V,E). Krožni prikaz grafa imenujemo sliko grafa v ravnini, pri kateri so točke grafa enakomerno razmeščene po krožnici povezave pa so prikazane ali z daljicami znotraj krožnice, ali pa z loki zunaj krožnice. Primer takega prikaza je na naslednji sliki

Sestavi program, ki bo za dani graf (podatki na datoteki) poiskal tak krožni prikaz, da bo število presečišč povezav čim manjše.

 


  2. Sep 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj