Projektne naloge

Kupčki


Naloga

Skupina k prijateljev se odpravlja na pohod. S sabo so se namenili vzeti n predmetov z znanimi masami m1, m2, m3, ..., mn-1, mn. Postavilo se je vprašanje, kako naj si jih čim bolj enakomerno porazdelijo po nahrbtnikih.

Sestavi program, ki bo dane predmete porazdelil v k kupčkov (vsebin nahrbtnikov), tako da bo največja masa kupčka čim manjša.

 


  08. Avg 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj