Projektne naloge

Prevoz tovora


Naloga

Za danih n predmetov je za vsak predmet p poznana njegova masa mp.

Sestavi program, ki bo dane predmete razporedil na čim manjše število tovornjakov nosilnosti q.

Velja mpq, za vsak p. Tovornjaki so dovolj veliki.

 


  18. Dec 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj