Projektne naloge

Kvadrati v kvadratu


Naloga

Za danih n, n ≤ 100, predmetov kvadratne oblike je za vsak predmet p poznana velikost njegove stranice ap. Dolžine stranic so naravna števila.

Sestavi program, ki bo dane predmete razporedil v notranjosti čim manjšega kvadrata, tako da se noben par predmetov ne seka in imajo stranice vzporedne stranicam tega kvadrata. Rešitev prikaži na sliki in izpiši na datoteko kot trojice: koordinati levega spodnjega oglišča in doložina stranice.

 


  14. Mar 2002. Projektne naloge; e-mail
©2002 Vladimir Batagelj