Projektne naloge

Omizje


Naloga

Na sprejem bo prišlo n oseb O1, O2, O3, ..., On-1, On. Gostitelj ve, da se posamezni med njimi ne vidijo radi - pozna relacijo skreganosti S
Oi S Oj ≡ oseba Oi je skregana z osebo Oj
Relacija je simetrična.

Sestavi program, ki bo določil tako razporeditev oseb okrog skupne mize, da bo čim manj oseb imelo za (levega ali desnega) soseda nezaželeno osebo.

 


  18. Dec 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj