Projektne naloge

Lin-Kernighanov postopek za problem trgovskega potnika


Naloga

Sestavi program za Lin-Kernighanov postopek za problem trgovskega potnika.

Dodatno gradivo dvignite osebno.
 


  26. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj