Projektne naloge

Pokritje s krogi


Naloga

Po pravokotniku s stranicama a in b je posejanih (naključno razmeščenih) n točk (podatki).

Sestavi program, ki bo dane točke pokril s čim manj krogi polmera R (podatek) tako, da bo vsaka točka pokrita vsaj z enim krogom.

 


  20. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj