Projektne naloge

Turistični vodiči


Naloga

Turistična agencija organizira izlete I1, I2, I3, ..., In. Vsak izlet je opisan s parom števil Ii =( zi, ki ), kjer sta zi začetek izleta (dan in ura odhoda) in ki konec izleta (dan in ura vrnitve). Vsak izlet spremlja vodič.

Sestavi program, ki dodeli danim izletom vodiče, tako da bo njihovo število čim manjše.

Namig: prevedi nalogo na nalogo o barvanju grafov. Ker je število izletov lahko veliko (nekaj sto), uporabi za določitev barvanja postopek zaporednega barvanja.

 


  okt 2001. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj