Projektne naloge

Gradientni postopek optimizacije


Naloga

Sestavi program za optimizacijo odvedljivih funkcij na Rn z gradientnim postopkom.
Vprašanje podajanja uporabnikove funkcije reši z uporabo DLL (Dynamic Link Library) - uporabnik mora potrebne funkcije (funkcijo in gradient) sam prevesti v obliko DLL in 'podtakniti' programu za gradientni postopek.

Dodatno gradivo dvignite osebno.
 


  26. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj