Projektne naloge

Oblikovanje skupin učencev


Naloga

Za projektno delo mora učitelj svoje učence razporediti v k skupin velikosti m1, m2, m3, ..., mk-1, mk. Vsak učenec je pripravil seznam učencev, s katerimi bi rad sodeloval, in seznam učencev, s katerimi ne mara biti skupaj.

Sestavi program, ki bo določil čim boljši razpored učencev v skupine.

 


  08. Avg 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj