Projektne naloge

Najmanjši krog s k točkami


Naloga

Danih je n točk v ravnini T1(x1, y1), T2(x2, y2), T3(x3, y3), ..., Tn(xn, yn).

Sestavi program, ki bo določil najmanjši krog K(x,y,r), ki vsebuje k, 2 < k < n, izmed teh točk. Rešitev prikaži na sliki.

Namig: za majhne n (do 100) lahko rešitev razvijemo na ugotovitvi, da na najmanjši krožnici ležita 2 (premer) ali 3 točke izmed k točk. Kaj pa, če je točk veliko - nekaj tisoč ?

 


  okt 2001. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj