Projektne naloge

Nelder-Meadov simpleksni postopek optimizacije


Naloga

Sestavi program za optimizacijo funkcij na Rn z Nelder-Meadovim simpleksnim postopkom.
Vprašanje podajanja uporabnikove funkcije reši z uporabo DLL (Dynamic Link Library) - uporabnik mora potrebne funkcije sam prevesti v obliko DLL in 'podtakniti' programu za optimizacijo.

Dodatno gradivo dvignite osebno.
 


  26. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj