Projektne naloge

Metro


Naloga

Vsa večja mesta imajo razvejano omrežje mestnih prevozov (avtobusi, tramvaji, metro, železnica,...). Omrežje je običajno sestavljeno iz prog (linij), ki povezujejo posamezne postaje. Za to, da pridemo z izbrane začetne na izbrano končno postajo, moramo včasih tudi nekajkrat prestopiti.

Prikazi teh omrežij so pogosto dostopni tudi na Internetu:

Sestavi program, ki bo za izbrano omrežje (podatki pripravljeni na datoteki) in na njem izbrani postaji a in b (vnese uporabnik) določil načrt prevoza, ki zahteva najmanj prestopov

 


  20. Jul 2000. Projektne naloge; e-mail
©2000 Vladimir Batagelj