Sredin Seminar
Seminar za (numerično in) računalniško matematiko IMFM

Seminar za numerično in računalniško matematiko je začel svoje delo leta 1971 in poskuša s svojimi temami spremljati dogajanje na področju numerične in diskretne matematike ter računalništva doma in po svetu. Posamezni seminarski temi je, z redkimi izjemami, namenjeno dvourno predavanje. Običajno teme ne predpostavljajo posebnega predznanja. Zato so k udeležbi na seminarju vabljeni vsi, tudi študentje, ki jih zanimata numerična matematika in računalništvo. Na seminarju velja pravilo

ČE ČESA NE RAZUMEŠ, VPRAŠAJ !!!

Sredi osemdesetih let so se kolegi, ki se ukvarjajo z numerično analizo, odcepili v samostojni raziskovalni seminar za numerično analizo. Tudi zahtevnejše teme iz diskretne matematike so se preselile na ustrezne posebne seminarje. Tako je Sredin seminar postal Seminar za računalniško matematiko. Sicer pa velja vse po starem.

Posamezne, zanimivejše teme so tudi napisane in izdane kot seminarsko gradivo. Stare zvezke si lahko ogledate v Matematični knjižnici; nekatere pa je še mogoče nabaviti v Komisiji za tisk.

Seminar ima že več časa sestanke vsako sredo (tudi med počitnicami) ob 18h v predavalnici M-4 na Jadranski 21, II nadstropje. Po seminarju običajno nadaljujemo razpravo ``Pod Lipo'' (1, 2, 3); od novembra 1994 do konca aprila 1995 ``Pri Jernejčku''; od novembra 1995 do maja 1996 pa pri ``Grmu'' (ker Pod Lipo pozimi zapirajo že ob 22h). Jeseni 1996 Pod lipo še vedno niso spremenili zimskega urnika, zato smo prvi semester 1996/97 'prešuštvovali' po različnih ljubljanskih gostilnah (Grm, Jernejček, Babica, Pod Skalco, ...) in na koncu pristali v Portu. Nato so ``Pod Lipo'' zopet vpeljali sprejemljiv obratovalni čas.

Vodja seminarja je Vladimir Batagelj . Nanj lahko naslovite vse predloge, pripombe in vprašanja glede seminarja.
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si (pošlji sporočilo).