Gradiva za predmet
Simboli~no ra~unanje


Prvi pisni izpit iz simbolnega ra~unanja je bil v ponedeljek 10. junija 1996 ob 17h v predavalnici M-2, na Jadranski 21; Rezultati.

Drugi pisni izpit je bil v sredo 10. julija ob 16h v M2 na Jadranski 21; Rezultati.

Tretji pisni izpit je bil v ponedeljek 14. oktobra ob 17h v M2 na Jadranski 21; Rezultati.

"Cetrti pisni izpit bo v oktobru 1997. Kandidati naj mi sporo~ijo svoje `elje - najbolje po e-mailu.

Projekti.Vladimir Batagelj, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko, Jadranska 19, 1000 Ljubljana
tel: +386 61 1766-672,   fax: +386 61 217-281
e-mail: Vladimir.Batagelj@uni-lj.si (po{lji sporo~ilo)