Pisni izpit: 14. oktober 1996


Priimek in ime To~ke
1Smrekar Gregor 85
2Baumgartner Tone 75
3Miheli~ Lilijana 65
4Sorai} Vesna 65
5Kverh Bojan 60
6Resinovi~ Bo{tjan 50
7Rebernik Majda 35
Pozitivno je 50 to~k od 100 to~k.