Pisni izpit: 10. junij 1996


Priimek in ime To~ke
1Holozan Peter 95
2Robnik [ikonja Marko 95
3Marolt Matija 85
4[uc Dorian 85
5Bajec Marko 80
6Jug Matja` 80
7Logar Toma` 80
8Podlogar Uro{ 80
9Rozman Robert 80
10Lotri~ Uro{ 75
11Zupani~ Darko 75
12Verdev Milan 70
13Kocijan~i~ Jo`e 65
14[ef Toma` 65
15Vi`intin Rok 65
16??? Jo`e 65
17Verbu~ Grega 55
Pozitivno je 50 to~k od 100 to~k.