Kazalo po FTP://vlado.fmf.uni-lj.si/pub

zadnja sprememba: 11. marec 1999


Omrežni programi


Pregledovalniki

Strežniki

Storitve

Urejevalniki

Prikazovalniki

Usluge

Kazalo

Postscript


Kazalo

Logo in Scheme


Kazalo

Rasmol


Kazalo

TeX


Kazalo

Java


Kazalo

Tcl/Tk


Tcl 7.5 / Tk 4.1 (avg 96) za okolja Windows (3.x, 95, NT). Samoodstisljiv program, ki namesti knji"znice za Tcl in Tk, lupini wish in tclsh ter dokumentacijo.

Dostopna je tudi zadnja izdaja Tcl 7.6 / Tk 4.2 (okt 96)

Kazalo


Virusi


Kazalo
Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko
Sestavil:
Vladimir Batagelj, Matematika, Jadranska 19, 1000 Ljubljana, Slovenia
e-mail:Vladimir.Batagelj@uni-lj.si


11. mar 99 / 7. dec 94; .