STISKANJE DATOTEK
  1. Kaj so stisnjene datoteke ?

  2. Kako stisnemo datoteke ?

  3. Kako odstisnemo datoteke ?

  4. Programi za stiskanje/odstiskanje

Univerza v Ljubljani, FMF
Oddelek za matematiko in mehaniko
Mohor~i~ Gregor

Vsa dodatna sporo~ila lahko po{ljete na naslov gregor.mohorcic@fmf.uni-lj.si
Datum zadnje spremembe: 17.11.95

NAPREJ