STISKANJE DATOTEK

Programi za stiskanje/odstiskanje


Pri teh programih mora{ biti pozoren na verzijo programa. Ponavadi, so programi s kasnej{o {tevilko izdani kasneje in zato novej{i in izpopolnjeni.

Programov za stiskanje je ve~, vendar smo omenili, da se razlikujejo po kon~nicah .

Tukaj omenjam nekaj kon~nic in programov, ki podpirajo ustrezen standard:

  .arj
  .gz ali .z
  .lha ali .lzh
  .tar
  .Z
  .zip
  .zoo


NAPREJ NAZAJ NA ZACETEK