STISKANJE DATOTEK

Stiskanje datotek


Za stiskanje datotek se uporabljajo razli~ni programi, ki podpirajo razli~ne standarde. Stiskamo lahko najrazli~nej{e datoteke, razne znakovne datoteke, programe, slike, igre, itd. Razli~ni programi uporabljajo razli~ne algoritme pri svojem delu, zato je vsak program dober za neko stvar. Pri vseh teh programih za stiskanje pa lahko dolo~imo {e razne parametre, kar nam celotno stiskanje {e bolj optimizirajo.


NAPREJ NAZAJ NA ZACETEK