Analiza omrežij 2004/05 - Projekt 2

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/podstat/AO/ProjektB2.htm

Za izbrano omrežje izmed (vsak svojega):

naslov študent izdelek
1 Wordnet; HP; Tanja Rogelj
2 Virus HIV / 1gdy Bojan Nastav
3 Kvas Mateja Nagode
4 KEDS / Balkan Maja Sever
5 KEDS / Levant
6 Eva Branko Čas
7 They rule Manca J.
8 Franklin
9 Roget Irena Komprej

  1. Določite osnovne značilnosti omrežja (usmerjenost; uteženost; število točk, povezav, komponent; največja stopnja, ...).
  2. Narišite porazdelitev stopenj točk omrežja.
  3. Poiščite nekaj zanimivih delov omrežja in jih prikažite na sliki.

Poročilo pošljite na naslov

vladimir.batagelj@uni-lj.si.

Analiza omrežij