Podiplomski študij statistike
Analiza omrežij

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/PodStat/AO.htm
vladimir.batagelj@uni-lj.si, anuska.ferligoj@uni-lj.si

V šolskem letu 2005/06 bodo predavanja iz Analize omrežij ob petkih
        2. dec, 9. dec, 16. dec, in 6. jan
od 16h do 19h v predavalnici F6 na Jadranski 19 (Matematika in fizika).V šolskem letu 2004/05 so bila predavanja iz Analize omrežij ob petkih
        19. nov, 26. nov, 3. dec, 7. jan, 14. jan, 21. jan
od 16h do 19h v predavalnici F3 na Jadranski 19 (Matematika in fizika).


Podiplomski študij statistike