PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

NAPAKE PRI UPORABI PROSOJNICNapake se pojavljajo tako pri uporabi samih prosojnic, kot tudi pri uporabi grafoskopa:

in {e mnoge druge.