PROSOJNICE V IZOBRA@EVANJU

NAPAKE PRI IZDELAVI PROSOJNICSlabo izdelana ali nepravilno uporabljena prosojnica izgubi vso svojo vrednost. Zato je dobro, ~e poznamo najpogostej{e napake in se jim posku{amo izogniti: