Učenje z računalnikom


Program; FMF

Naloge

  1. Izberite vsaj 5 dobrih izobraževalnih gradiv/izdelkov (omrežni sestavki, knjige, plakati, video, ...) in vnesite njihov opis v Katalog izbraževalnih gradiv.
    Izbrana gradiva/izdelki naj bodo 'nova' (še neopisana). Kot vrsto podatka izberite izobraževalno gradivo.
  2. Pripravite omrežni sestavek na poljubno izbrano temo, s katerim pokažete dobro poznavanje sestavin jezika HTML (prehodi znotraj in med stranmi, pisave, barve, tabele, slike, uporaba prikazovalnih programov, ...).
  3. Pripravite omrežni sestavek na poljubno izbrano matematično ali računalniško izobraževalno temo, ki bi ga lahko uporabili pri pedagoškem delu (podpora predavanj, utrjevanje znanja, ...). V sestavek vključite aktivne elemente (v Javi ali Javascriptu).
Izdelke mi pošjite poZIPane po elektronski pošti, da jih pregledam.
Izdelki naj bodo primerni za prikaz na omrežju (primerna vsebina, urejenost avtorskih pravic, ...). Nekaj navodil.

Izdelki študentov

2003; 2002; 2001; 2000; 1999; 1998; 1997; 1996; 1995;

Naslovi


  12. februar 2004 / 1. oktober 2001. Urnik; e-mail