Priprava spletnih sestavkov
Navodila

zadnja sprememba: 12. februar 2004 / 7. maj 2003

 1. celovitost in skladnost z izbrano vsebino; primernost, kakovost vsebine; slovenščina;
 2. stran naj deluje vsaj na zadnjih izdajah pregledovalnikov IE in NS; pravilno delovanje tudi na ne-IE pregledovalnikih. Npr. č, š, ž, javascript, slogi, ...;
 3. opremljenost s podatki o avtorjih, nastanku in spremembah (zadnja sprememba / nastanek);
 4. enovitost;
 5. vprašanje avtorskih pravic;
 6. ustreznost krmilja; minimizacija klikov, do želene vsebine;
 7. berljivost - barva pisave naj bo dobro razločljiva od barve ozadja; ustrezna pisava in njena velikost;
 8. obnašanje v različno velikih oknih; deluje naj vsaj na zaslonih velikosti 800 x 600 in večjih; pri oknih s pribito širino poskrbeti za natisljivost;
 9. ... razne stvari, ki me zbodejo pri pregledovanju ...
  1. za imena področij in datotek uprabljajte dovoljene znake latinske abecede (ASCII s kodami pod 128) brez presledkov (če ne morete brez njih, jih nadomestite z znakom _);
  2. posamezna stran sestavka naj kaže tudi pripadnost sestavku (in spletišču); povezava na začetno/vhodno stran;
  3. za slike (in tudi druge vstavke, kadar je smiselno) navesti podatke o avtorju (kdo, datum, kje) in pojasniti kaj predstavlja;
  4. besedilo naj se na velikih zaslonih ne razleze čez celo širino zaslona;
  5. ...

Vladimir Batagelj
Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko