Analiza omrežij 2005/06 - Projekt 1

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/podstat/AO/projektC1.htm

Izberite si podatke izmed naslednjih in mi sporočite svoj izbor - 'kdor prvi pride, prvi melje'.

naslov študent izdelek
1 Moreno: C13, C14
2 Moreno: C15, C16
3 Moreno: C01, C02 Drolka Vlasta
4 Krebs: Hijackers, članek Gašper Koren
5 Barsky: Matrix, članek;
Borgatti, Molina: graf, članek
6 Krebs: Experts, članek Pisanski Mark
7 Samostojno zbiranje omrežja Grubešič Ana

Ko je vaš izbor naloge potrjen - vaše ime se pojavi v tabeli ob nalogi, predelajte podatke v Pajkovo datoteko. Izdelajte čim bolj pregleden prikaz (lahko tudi več) tega omrežja in ga vključite v poročilo. Določite tudi osnovne lastnosti omrežja.

Pajkovo datoteko in poročilo pošljite na naslov

vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si.


Analiza omrežij