Analiza omrežij 2003/04 - Projekt 1

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/podstat/AO/projektA1.htm

Podatke o omrežju z naslova

naslov študent izdelek
1 Sociogram Fig. 16+17
Moreno: 6G
Vanja Govednik
2 Diagram 2
Moreno: 7G
Irena Vipavc DOC, scout.net, scout.paj, 7g.net 7g.paj
3 Sociogram, podatki; Stran Darko Brvar
4 Kdo rola Slovenijo? Nataša Kejžar
5 Moreno: KG, C03 Petra Ziherl
6 Moreno: 1G, C04 Barbara Japelj
7 Moreno: 2G, C06 David Krivec
8 Moreno: 3G, C07 Bojan Leskošek
9 Moreno: 4G, C10 Simon Perše
10 Moreno: 5G, C11 Aleš Žiberna
11 Besednjak TG Barbara Zemljič
12 4 grafe molekul
na vsaj 30 točkah
13 Moreno: 8G, C12 Maja Škafar
14 Moreno: C13, C14
15 Moreno: C15, C16
16 Moreno: C01, C02

29. oktobra sem večino slik zamenjal z boljšimi

predelajte v Pajkovo datoteko. Izdelajte čim bolj pregleden prikaz (lahko tudi več) tega omrežja in ga vključite v poročilo.

Pajkovo datoteko in poročilo pošljite na naslov

vladimir.batagelj@uni-lj.si.
Pomen posameznih sestavin Morenovih sociogramov dobite tu: keys, 1, 2, S1, S2.

Irena Vipavc je že poslala svoj izdelek. Ker so pripombe na njen izdelek uporabne tudi pri drugih izdelkih, jih tu ponavljam:

 1. Pajka odstranimo s slik tako, da v datoteki EPS (navadna znakovna datoteka) na začetek predzadnje vrstice, ki izgleda nekako takole
  /pajkec 0.18 0.18 0 513 12 fa
  postavimo znak % (pojasnilo v Postscriptu) ali pa jo preprosto zbrišemo.
 2. s programom dobljeno sliko lahko ročno (s premikanjem točk) naredimo še preglednejšo - npr. odstranimo prekrivanja točk in imen.
 3. velikost pisave in mesto oznake lahko določimo v
  Draw/Export/Options
 4. če za imenom (in koordinatami) posamezne točke dodamo ellipse ali triangle lahko določimo tudi lik, s katerim je točka narisana. Tekoči lik velja do preklica.
 5. če narisano omrežje shranimo, se shranijo tudi koordinate točk. Dodatne koordinate lahko shranimo kot vektorje. V vektor jih shranimo z
  Operations/vector/Put coordinate
 6. pri skavtih bi dobili preglednejšo sliko, če bi pare nasprotnih povezav zamenjala z neusmerjeno povezavo
  Net/transform/arcs->edges/bidirected only/max


Analiza omrežij