Projekt 3

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/podstat/AO/projekt3.htm

Reši naslednje naloge za omrežja po lastnem izboru:

  1. Na spletu poišči kako zanimivo molekulo z vsaj 500 točkami in jo analiziraj. Izdelaj trirazsežni prikaz v obliki KINIMAGE, izberi kak zanimiv pogled in ga shrani ter vključi v poročilo.
  2. Na spletu poišči kak zanimiv rodovnik v obliki GED z vsaj 500 osebami in ga analiziraj. Določi zanimive dele in jih prikaži na sliki.
  3. Izberi kako omrežje na do 200 točkah (Ucinet, Pajek datasets, ali kako drugo - npr. sredica kakega velikega omrežja). Z bločnim modeliranjem določi skupine 'podobnih' točk in zgradbo omrežja. Dobljene rešitve prikaži tudi s preurejeno matriko.
  4. Poišči neko dvovrstno omrežje (glasovanja v OZN, kakovost mest,...), v katerem ima manjša množica vsaj 20 točk, in ga analiziraj.
  5. Izberi neko veliko omrežje na vsaj 10000 točkah in ga analiziraj.

Poročilo pošljite na naslov

vladimir.batagelj@fmf.uni-lj.si.

Analiza omrežij