Analiza omrežij 2003/04 - Projekt 2

http://vlado.fmf.uni-lj.si/vlado/podstat/AO/projekt2.htm

Za omrežje z naslova

naslov študent izdelek
1 ODLIS Barbara Zemljič
2 FOLDOC Maja Škafar
3 US Airports Nataša Kejžar
4 EAT Aleš Žiberna
5 Wordnet Darko Brvar
6 Reuters Terror News Barbara Japelj
7 Ragusa Irena Vipavc
8 Franklin
9 Silba Vanja Govednik
10 US patents
11 SOM Bojan Leskošek
12 Lederberg
13 Computational Geometry Petra Ziherl
14 Dict28
15 Erdos David Krivec
16 Kvas
17 Droge Simon Perše
18 Virus HIV / 1gdy
19 High Energy Particle Physics (HEP) literature
20 Roget

  1. Določite osnovne značilnosti omrežja (usmerjenost; ute"zenost; število točk, povezav, komponent; največja stopnja, ...).
  2. Narišite porazdelitev stopenj točk omrežja.
  3. Poiščite nekaj zanimivih delov omrežja in jih prikažite na sliki.

Poročilo pošljite na naslov

vladimir.batagelj@uni-lj.si.

Analiza omrežij