Metodologija in statistika

Mednarodna konferenca, 20. - 22. september 1999
Hotel Bor in Grad Hrib, Preddvor, Slovenija

in English;
Program and Povzetki(PDF). Fotografije.
Preddvor Info. Konference.
Slovenske črke - Opentype/Unicode.
Konferenco Metodologija in statistika organizirata CMI - Center za metodologijo in informatiko, Inštitut za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede, Univerza v Ljubljani in Statistično društvo Slovenije. Konferenco sta podprla: Zavod republike Slovenije za statistiko in Ministrstvo za znanost in tehnologijo republike Slovenije.

CILJI SREČANJA

Letna srečanja metodologov in statistikov nekdanje Jugoslavije so se pričela leta 1982 in so potekala na Bledu od 1987. leta. Po letu 1991 so srečanja v Preddvoru in pokrovitelj srečanj, ki jih zasnujejo in organizirajo statistiki in metodologi Fakultete za družbene vede na Univerzi v Ljubljani, je Statistično društvo Slovenije. Letošnje srečanje bo v Preddvoru in je, tako kot prejšnjih sedem srečanj, mednarodno.
Tridnevni program sestavljajo različne tematske sekcije. Začetek vsakega programskega dne je namenjen vabljenim predavateljem.
Kot običajno bo tudi letos izdan zbornik recenziranih konferenčnih prispevkov v zbirki Metodološki zvezki.
Povzetki objavljenih prispevkov konference se redno objavljajo v mednarodni statistični referenčni reviji STMA (Statistical Theory and Methods Abstracts), ki jo izdaja ISI, Mednarodni statistični inštitut.

VABLJENI PREDAVATELJI

VABILO UDELEŽENCEM IN AVTORJEM

Na konferenco vabimo vse, ki pri svojem delu razvijajo ali uporabljajo statistiko in statistične metode. Prosimo vas, da izpolnite prijavnico.
Tiste med udeleženci, ki želijo na konferenci predstaviti svoje prispevke, prosimo, naj povzeteko, dolg do dve strani, pošljejo organizatorju najkasneje do 15. avgusta 1999. Povzetek naj vsebuje naslov prispevka ter imena in ustanove avtorjev.

Avtorje prosimo, da poskusijo svoje prispevke razvrstiti v eno izmed naslednjih področij statističnega in metodološkega raziskovanja:

  1. Raziskovalni načrt
  2. Merjenje
  3. Tehnike zbiranja podatkov
  4. Vzorčne tehnike
  5. Matematična statistika
  6. Tehnike analize podatkov
  7. Modeliranje in simulacija
  8. Uporabe statistike
Odločitev o sprejetih prispevkih bo znana do 1. septembra 1999. Ker želimo, da so predstavljeni najnovejši rezultati, člankov pred pričetkom srečanja ni potrebno pošiljati. Zaželjeno pa je, da avtorji članke prinesejo na konferenco.

LOKACIJA

Konferenca bo potekala v Preddvoru, v predavalnicah gradu HRIB:
Hotel Bor
Hrib 4a
4205 Preddvor
tel: 064 451-080
fax: 064 451 370

JEZIK

Uradni jezik konference je angleščina.

KOTIZACIJA

Kotizacija je 7000 SIT za udeleženca. Nakazana naj bo na žiro račun št.: 50102-609-10201, z oznako "za statistično srečanje 99". Udeleženci, ki bodo predstavili svoje prispevke, so kotizacije oproščeni. Ob prihodu bodo udeleženci dobili knjižico povzetkov in podroben program srečanja.

DRUŽABNI DOGODKI

PRENOČIŠČE

Za prenočišče in bivanje poskrbijo udeleženci konference sami. Organizator je v hotelu Bor rezerviral določeno število sob. Za rezervacijo lahko pokličete v hotel Bor, tel: (+386) 64 451-080, fax: (+386) 64 451-370, pri čemer navedite, da ste udeleženec statistične konference.
Sobo rezervirajte vsaj dva tedna pred konferenco.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Anuška Ferligoj (predsednica), Valentina Hlebec, Tina Kogovšek, Anton Kramberger, Katja Lozar in Andrej Mrvar.

MEDNARODNI ZNANSTVENI ODBOR

Tomaž Banovec, Slovenija; Vladimir Batagelj, Slovenija; Jacques Billiet, Belgija; Anuška Ferligoj (predsednica) Slovenija; Herwig Friedl, Avstrija; Mustaq Hussain, Avstrija; Katarina Košmelj, Slovenija; Dagmar Krebs, Nemčija; Tamas Rudas, Madžarska; Willem E. Saris, Nizozemska; Albert Satorra, Španija; Vasja Vehovar, Slovenija

KONFERENČNI NASLOV

za programske zadeve in prijave:
prof. dr. Anuška Ferligoj
Fakulteta za družbene vede
P.P. 2547
1001 Ljubljana
e-mail: anuska.ferligoj@uni-lj.si
tel: 061 1681 461
fax: 061 1683 421
Prijavnica