ŠOLSKA KNJIŽNICA

Na pobudo nadučitelja Luka Jelenca se je v šolskem letu 1889/90 v šenčurski šoli začela urejati knjižnica za otroke. Prve knjige je šola dobila v dar, nekaj pa jih je kupil krajevni šolski svet. Kasneje je knjige za šolsko knjižnico darovala tudi založba Mohorjeva družba. Knjige si je izposojalo kar polovica šolajočih se otrok. V prvem letu je imela knjižnica 65 knjig, v začetku 20. stoletja pa je bilo v knjižnici že preko 400 knjig. V šolskem letu 1894/95 je bila ustanovljena tudi učiteljska knjižnica. V njej je bilo okoli 100 knjig strokovne in zabavne vsebine, nekaj pa je bilo tudi zbirk šolskih zakonov. V šoli pa je bilo tudi nekaj učnih knjig (učbenikov), katere se je dalo izposoditi.

Med drugo svetovno vojno so Nemci uničili vse knjige, zato je bilo potrebno šolsko knjižnico na novo oskrbeti s knjigami. V ta namen so učenci v šolskem letu 1945/46 izvedli tri šolske akademije. Vstopnino so namenili za nakup novih knjig, kupili so 70 knjig. Trajalo je več let, da je knjižnica dosegla obseg izpred vojne. Kmalu po vojni so obnovili tudi učiteljsko knjižnico. Zanjo je bilo takrat poskrbljeno celo bolje kot za šolsko knjižnico. Tako je imela učiteljska knjižnica v letu 1952 318 knjig, šolska pa le 172 knjig.

Danes ima šolska knjižnica preko 4000 knjig, izposojajo pa si jih skoraj vsi učenci. Poleg tega pa učiteljica angleškega jezika učencem izposoja 48 knjig v angleškem jeziku, učitelj nemškega jezika pa 8 knjig v nemškem jeziku.Kazalo