BLA@ MATEK
(3. 2. 1852 - 29. 1. 1910)


Kazalo

  1. @ivljenjepis

  2. Opis in zna~aj

  3. Delo

  4. Literatura

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in mehaniko

Sestavila: Mojca Komar, pedago{ka matematika, 4. letnik

Datum: maj, 1996