Dol`an ni samo, kar veleva mu stan,
kar more to mo` je storiti dol`an.

(Simon Gregor~i~)