Zgodovina raèunalni¹tva

LITERATURA

 

  • Du¹an Kodek: Arhitektura raèunalni¹kih sistemov (leto izdaje 1994)
  • A computer perspectiv (IBM-ova razstava razvoja raèunalnikov)
  • Zapiski predavanj predmeta Razvoj matematike in raèunalni¹tva (¹ol. leto 1992/1993 , predavatelj: dr Vladimir Batagelj)
    NAZAJ KAZALO