Barvni model HSV

Za razliko od modelov RGB, CMY in YIQ, ki so strojno naravnani, je barvni model HSV prilagojen uporabnikom, saj bolje aproksimira psiho - fiziolo{ke lastnosti barve.
Barvni model HSV predstavimo s {eststrano piramido v cilindri~nem koordinatnem sistemu.

H merimo s kotom okoli navpi~ne osi z rde~o barvo pri 0 stopin. Komplementarne barve so v HSV piramidi postavljene diametralno.
S je razmerje, ki zavzame vrednosti med 0 v sredi{~ni ~rti in 1 na trikotni{kih robovih {estkotnika. Merimo ga relativno glede na barvni obseg modela.
To~ka v vrhu piramide predstavlja ~rno barvo in ima V koordinato 1. To~ka S=0, V=1 je bela, vmesne vrednosti za V pri S=0 pa so odtenki sivine.Barvni prostor HSV.
Vsaka ravnina s konstantnin V v HSV prostoru ustreza nekemu pogledu v RGB prostoru.
Glavna diagonala RGB prostora ustreza V osi prostora HSV.
Barvni prostor HSV in me{anje barv.