AVTORSKI SISTEMI

Dezider Ivanec, Ljubljana, 1996


Osnove avtorskih sistemov Nekateri avtorski sistemi Pregled avtorskih sistemov na Internetu Viri in literatura