VIRI IN LITERATURA

 

  • Internet
  • Zapiski predavanj predmeta u~enje z ra~unalnikom ({ol. leto 1994/1995 , predavatelj: dr Vladimir Batagelj)