Osnovna "Sola Velika Nedelja
Velika Nedelja 14
62274 Velika Nedelja
Centrala Velika Nedelja:

- 16 oddelkov
- 325 u"cencev
- 26 u"citeljev

Podru"nica Podgorci

- 4 oddelki
- 66 u"encev
- 4 u"citeljice

Na podro"cju ra"unalni"stva smo osrednja šola za elektronske prosojnice.

A R N E S