Osrednja Sola
za izdelavo elektronskih prosojnic.- izdelva elektronskih prosojnic s pomo"cjo programov CorelDraw in PowerPoint
- multimedijske predstavitve
- spremljanje in preizku"sanje nove opreme
- te"caj ELEKTRONSKE PROSOJNICE, ki ga vodita g. Rado Wechsterbach in g. Toma"z Skulj


Glavna stran