Seznam u"citeljev O"S Velika Nedelja

Skok Boris, Ravnatelj
"Stefka Pe"car, sloven"s"cina
Nada Jan"zekovi"c, matematika
Jo"zica Alt, nem"s"cina
Stanko Zamuda, ra"cunalni"stvo
Marta Frange"z, zgodovina in likovni
Darja Kosi, zemljepis
Ne"zika Korpar, biologija
Teja Ivanu"sa, glasba
Minka Lazar, gospodinjstvo
Angelca Me"sko, sloven"s"cina
Nada Majcen, nem"s"cina
Irena Mojsilovi"c, knji"znji"carka
Jo"zica Podplatnik, razredni pouk
Elza Rajh, razredni pouk
Jo"zica Skoliber, razredni pouk
Marija Me"sko, razredni pouk
Marta Habjani"c, razredni pouk
Fran"cka Stani"c, razredni pouk
Peter Zorli, razredni pouk
Jo"zica Krabonja, razredni pouk
Marjan "Skvorc, psiholog
Milko Lesni"car , tehnika
Anton "Zumbar, matematika in fizika
Anton Lah, telovadba
Glavni seznam