SREDNJA SOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RACUNALNISTVO
Vegova 4
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Tel.:+386/(0)61/214-323(ravnatelj);(0)61/214-267(tajnistvo);(0)61/214-315(zbornica)
Fax/Tel.:+386/(0)61/214-323  1. Predstavitev sole
  2. Ucni programi
  3. ...rezervirano.1...
  4. .....rezervirano.2...
  5. .......rezervirano.3..

  1. English HomePage
  2. Deutsches Hausblatt
  3. Le papier domestique