SREDNJA SOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RACUNALNISTVO
Vegova 4
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Tel.:+386/(0)61/214-323(ravnatelj);(0)61/214-267(tajnistvo);(0)61/214-315(zbornica)
Fax/Tel.:+386/(0)61/214-323ENGLISH HOMEPAGE

Sorry, not exist.

WE ARE WORKING ON IT?

Slovenska domaca stran
Deutsches Hausblatt
Le papier domestique