SREDNJA SOLA ZA ELEKTROTEHNIKO IN RACUNALNISTVO
Vegova 4
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
Tel.:+386/(0)61/214-323(ravnatelj);(0)61/214-267(tajnistvo);(0)61/214-315(zbornica)
Fax/Tel.:+386/(0)61/214-323Deutsches Hausblatt

Wir tun was!(In Vorbereitung...)Slovenska domaca stran
Le papier domestique
English Homepage