Urnik - zimski 1996/97


Ponedeljek Torek Sreda ^etrtek Petek
8          
9     Diskretne s.    
10 Diskretne
strukture
       
11 MBA Govorilna ura MBA  
12     ^aj
13        
14 Optimizacijske
metode
     
15        
16          
17          
18     Sredin
seminar
   
19        
20          

Dogodki

Maj 1997
30.05.97 Ljubljana, FMF, konec semestra
April 1997
28-30.04.97 Ljubljana, FMF, prost dan
Februar 1997
10.02.97 Ljubljana, FMF, za~etek semestra
Januar 1997
17.1.97 Ljubljana, FMF, konec semestra
3.01.97 Ljubljana, FMF, prost dan
December 1996
30-31.12.96 Ljubljana, FMF, prost dan
November 1996
28.11.96 12h- Ljubljana, INFOS'96 / dan izobra`evanja
20.11.96 11h- Ljubljana, Ro/2 : Logo
14-17.11.96 Braunschweig, Kolloquium uber Kombinatorik
Oktober 1996
29.10.96 15h- Ljubljana, IJS, UO Arnes
25.10.96 12h- Ljubljana, Z[, Kurikularna komisija za ra~unalni{tvo
18.10.96 15h- Ljubljana, FMF, Optimizacijske metode / teorija
17.10.96 9h- Se`ana, Ro/2 (obisk, +J.^a~), Predstavitev {ole
14.10.96 17h-19h Ljubljana, FMF, 3. izpit iz simbolnega ra~unanja
10.10.96 11h- Ljubljana, FMF, Diploma:
3-4.10.96 Pliberk, Sre~anje mladih statistikov Avstrije in Slovenije
1.10.96 Ljubljana, FMF, za~etek semestra
1.10.96 11h Ljubljana, [olski muzej, odkritje kipa Mo~nika
September 1996
26.09.96 12h- Ljubljana, Internet / Ro/2, Predavanje: Slovensko izobra`evalno omre`je; Razgovor (vodja): Omre`je in izobra`evanje
26.09.96 8h15-10 Ljubljana, Strokovno izpopolnjevanje u~iteljev matematike, Predavanje: IT in pouk matematike
24.09.96 9h-12h Ljubljana, Ro, 4. seja PS
20.09.96 GD'96, Obvestilo o nagradi
16-18.09.96 Preddvor, Metodologija in statistika, Predavanje(V.B.): Prespecified block models (+ A.Ferligoj, P.Doreian); Predavanje(A. Mrvar): Data visualization (+ V.B.).
Avgust 1996
27.08.96 Maribor, Ro, Poletna {ola ra~unalni{tva (obisk, +T.Skulj), Predavanje za mentorje: Slovensko izobra`evalno omre`je